• Tải tài liệu

Tải tài liệu

STT Tên tài liệu Tải xuống
1 Bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP Tải tài liệu
2 Bộ công cụ tích hợp ký số và xác thực văn bản điện tử (PDF) trên thiết bị di động theo quy định tại Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP Tải tài liệu
3 Phần mềm vSign trên Android sử dụng SD Secure   Tải tài liệu
4 Bộ công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng ký số trên thiết bị di động sử dụng SIM-PKI Tải tài liệu
5 Công cụ cài đặt chứng thư số CA Tải tài liệu
6 Bộ công cụ ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) các hệ thống CA   Tải tài liệu
7 Công cụ hỗ trợ gia hạn chứng thư số (VGCA Renew Tool)   Tải tài liệu
8 Phần mềm vSignPDF hỗ trợ ký số và xác thực tài liệu điện tử định dạng PDF, triển khai cho cơ quan Đảng và Nhà nước   vSignPDF_3.1.8
Scroll
0833 16 08 08
0833160808