Tầm nhìn – Sứ mệnh

I. MỤC TIÊU:

–  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 25% năm

–  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 30% năm

–  Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp

II. GIÁ TRỊ DTS ĐANG XÂY DỰNG:

     Giá trị cốt lõi mà DTS đang theo đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm chủ doanh nghiệp của các thành viên công ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triển của DTS được kích hoạt từ hạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới dám chấp nhận thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Tại DTS toàn thể lãnh đạo và nhân viên chúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm: “Lợi ích của khách hàng là sự sống còn của DTS”.

Scroll
0833 16 08 08
0833160808